kaivosturvallisuuden-neuvottelukunta-logo

PÄÄMINISTERI: KAIVOS VAATII SOSIAALISEN TOIMILUVAN

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston 80-vuotisjuhlassa torstaina vieraillut pääministeri Juha Sipilä ei halunnut ottaa juurikaan kantaa Hannukaisen kaivoshankkeeseen, koska ei tunne asian yksityiskohtia. Hän kommentoi aihetta yleisellä tasolla.

– Näin lähellä on matkailua, pitää kaivoksen ylläpitää vuoropuhelua ja saada sosiaalinen toimilupa ja rakentaa luottamus alueella toimivien paikallisten, yrittäjien ja matkailijoiden kanssa, hän toteaa.

Euroopan syvimmän kaivoksen uusiokäyttö edistäisi uusiutuvan energian ja ilmastostrategian tavoitteita sekä lisäisi Suomen energiaomavaraisuutta. Pöyry Energy GmbH:n selvityksen mukaan maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen hanke on toteutettavissa yksinkertaisesti ja edullisesti.

Missään muussa tapahtumassa koko Pohjoismaiden säteellä et tapaa yhtä laajaa otantaa työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja henkilönsuojainten ammattilaisia. Henkilönsuojaimia ovat hengityksensuojaimet, kasvojensuojaimet, kuulonsuojaimet

Sotkamo Silver AB:n hallitus teki keskiviikkona hopeakaivoksen rakentamispäätöksen. Työt kaivoksella jatkuvat täysipainoisesti kohti tuotannon tavoiteaikataulun mukaista aloittamista alkuvuodesta 2019.